Tag Archives:

神相全篇卷七│羅真人相賦

披裘貴顯,榮祿優閑。有髮無髭,不可與之同侶。髭髯大密,得藝術以翻翻。髮鬢全美,有祿位而極壽。鬢下垂而口小,離鄉失業。頂平額廣,眼黃眼碧,為僧為道。以高榮受平生之福德。